U ovoj zbirci nalaze se poetske priče vezane za iskustvo jednog preosetljivog mladića koji živi u svom izmaštanom svetu punom čuda, tuge i ljubavi. On se grčevito drži tog sveta jer naslućuje da postoji i onaj drugi, svet odraslih ljudi kome ne želi da pripadne.

“…Katkada, pomisli Mansil, sedeći na klupi u gradskom parku, katkada, da bi se osetila ljubav potrebno je malo kiše i malo drveća na vetru. Katkada, da bi čovek bio siguran da postoji potrebno je malo ljubavi. Katkada, jedna devojka, malo drveca na vetru i nešto kiše ukažu tom čoveku da postoji i da voli.

Katkada nije ni toliko potrebno, pomisli jedna devojka koja je prolazila parkom pored klupe ne kojoj je sedeo Mansil…”

 

 

ŠTA BI UCINIO ZOBEC
Matica srpska, 1969

77 str.
srpski     english