Da bi se očistio od tuge izazavane bračnim neverstvom, junak se zaputi u psihijatrijsku ordinaciju u kojoj se obavlja hipnoterapija. Lekar je mlada žena koja na ovom svom pacijentu oprobava metode preuzete iz istočnjačke drevne medicine. Tokom terapije dolazi do zbližavanja pacijenta i lekarke, koje ona sprovodi menjajući mu hipnozom stanja svesti. Kad otkrije da ga koristi kao eksperimentalni objekat, pacijent prekida terapiju, odustajući od mogućnosti da započne ljubavnu vezu sa doktorkom. Umesto toga, on odlazi na jezero Leko, u Severnoj Italiji, kod svog starog prijatelja Dodija, usamljenog aristokrate. On će mu pružiti utočište, u ambijentu koji dopunjavaju devojka Flavija i bonvivan Đakomo. Njihova druženja i izleti puni sadržaja, duhovne razmene, prijateljske uzajamnosti, prekida vest da je u pripovedačevoj domovini počeo rat. I dok mnogi napuštaju tu zemlju gde se rasplamsava zlo, naš junak odlučuje da se vrati, odgovarajući na zov svoga zavičaja.

SMIRENJE NA JEZERU LEKO
Nolit
, 2008
152 str.
srpski     english