Price Svetozara Vlajkovica, u knjizi «Rajska ptica», prožete su snažnom potrebom da se skepsa, melanholija i usamljenost, dominantna osecanja današnjeg gradskog coveka, obuzdavaju i kamufliraju ironijom, humorom, radoznalošcu, erotskim zanosima i, povrh svega, ukljucivanjem u univerzalisticku kulturnu matricu usaglašenu s duhom vremena. Sazdane na jasno izvucenim tematskim linijama i motivskim središtima, one sadrže prozracnost narativne doradenosti i dramaturšku napregnutost pripovedane konciznosti. Njihovoj prijemcivosti doprinosi autorova spremnost da dotakne egzistencijalno bolna mesta, takode dozirana nostalgicnost i lucidne opservacije

Proza Svetozara Vlajkovica – a ovom je knjigom to, na najbolji nacin, potvrdeno! – ne želi da postavlja niti da razrešava krupne stvaralacke i znacenjske zadatke; ne pretenduje na izazov filozofskih, istorijskih, ideoloških ili kakvih drugih istina; ne traga za apstraktnim suštinama – no, baš je zato ona sugestivna, svedena na draž zavodljive fabule, na vešto pripovedanje o emocionalnim oscilacijama koje se, redovno, rasplinjavaju u svojevrsnu bezvoljnost, na omamljivu «poeziju svakidašnjice».

(Iz recenzije Cedomira Mirkovica)

RAJSKA PTICA
srpski     english