Ova knjiga obuhvata detinjstvo, dečaštvo i mladost glavnog junaka koji živi i razvija se u Beogradu. Detinjstvo – okupacija grada i siromaštvo u porodici bez oca. Dečaštvo – muke sa sredinom i čežnja za ocem. Mladost – ljubav sa prvom devojkom i početak braka u koji su oboje uneli potrebu da nadoknade nevoljenost u svojim primarnim sredinama. Delo je komponovano od priča. Naslućuje se težina položaja svakog preosetljivog čoveka u grubijanskom svetu.

“ Sišao sam na Neimar da se smirim. Vrhovi jela povijeni k zapadu. Kad spustim pogled, mrak primetno stegne ulicu I čitavu okolinu, sleže se na baštama I nakrivljenim ogradama. Na terasi iznad parka sećanje: stojim na pljusku, čekam devojku koja je rekla da neće doći, drhtim od hladnoće, od zubobolje…stojim do potpunog mraka, sve dok neprijatnosti ne Iščile, dok ne osetim toplinu svog postojanja, dok ne dosegnem takvu čistotu usamljenosti da se osetim slobodnim. Na terasi iznad parka, preplavljuje me sećanje ali nailazi autobus, putnici ispadaju, negodujući. “

POKRETNE STEPENICE,
Nolit, 1987
309 str.

 

srpski     english